Jeppa Olsson hyrde under andra världskriget en eländig sankmark utmed Råbelövsjön, norr om Kristianstad. På grund av misstro mot kyrkans representanter och oro för invasion från Hitler, företog han sig att bygga en ark för Kristianstads sjuksköterskor. Dessa hade skött hans astma så fint, att han ville rädda dem från värre öden. Ett huskomplex växte fram, för att bli två och sedan tre. De växte bokstavligen organiskt, sammansatta av områdets träd. Båtkanaler, inomhusbassäng, mölla för paternosterverk, varmvattensystem och elektricitet gjorde husen självförsörjande. Byggnaderna är tidigt exempel på ekologiskt tänkande. Allt material var spillvirke och täcktes svart av tjära. När Jeppa lämnade platsen 1958 hade platsen besökts av mängder av nyfikna. De kom givetvis från trakten, men han omtalades också i amerikansk press och fick folk därifrån, kungligheter och amerikanska filmstjärnor sägs ha träffat detta original. Inför Jeppa och gud var alla samma skrot och korn, så alla tvingades betala 50 öre till traktens söndagskola. Husen blev kvar till 1974 då de brändes ner. Kommunen hade behandlat frågan om huruvida platsen kunde göras om till ungdomsgård, men utan planritning kom man ingen vart. Till slut var man orolig för ungdomens säkerhet, som trots allt hade platsen som samlingsplats. Än idag minns stor del av befolkningen såväl Jeppas märkliga uppfinningar, som natten då Villa Naturen brändes ner av brandkåren.

jeppa.olsson@villanaturen.se

 

 


Multimedia producerad till Kristianstad läns museums Framtidsutställning 1999 av Outsider Indoors.

Presentation- och spelhybrid på CD-rom.
Presenterar tre originella husbyggare, varav Jeppa Olsson ingående.
Hans bygge kallades "Villa Naturen" och har tidigare visats som fotoutställning på Kristianstad länsmuseum och Liljevalchs av Staffan Lamm och Sune Nordgren. Staffan Lamm har också presenterat Jeppa i sin tv-film om original.

I Outsider Indoors digitala presentation kan man följa med in på den rundvandring som Jeppa Olsson brukade ta 50 öre för. Det fanns tyvärr endast exteriörfoton tidigare och för att visa alla hans sidor har datorkraft här hjälpt till att beskriva lokaliteterna.

Systrarnas rum, bassängen, fängelsehålan, kylskåpet, kajutan, blå salongen, kärleksnästet, suckarnas bro, annexet, gröna gemaket, toaanordningen...

På taket predikade han om VILDDJURETS TAL för några besökande ynglingar

Kåge Klang: Villa Naturen 2007 (Blandteknik)

 

 

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................. .............................................